Vision

Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) har som vision at forbedre bestræbelserne rettet mod indvandreres og etniske minoriteters sundhed gennem tværfaglig forskning, undervisning og formidling af viden. Vores fokus er på årsager til sygdomme, sundhedsmønstre, sundhedspleje og politikker relateret til migranter og etniske minoriteter. Der lægges særlig vægt på den rolle, som sociale determinanter og ulighed spiller i migranter og etniske mindretals sundhed, og på migrations- og integrationsprocessernes rolle og effekt på sundheden.
Visionen for Dansk Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) opnås ved:

  • Initiering og gennemførelse af uafhængig tværfaglig forskning på internationalt plan med hensyn til migranter og etniske minoriteter i deres oprindelses-, transit- og opholdsland.
  • Fremme af dialog og forskningssamarbejde i Danmark og internationalt inden for området
  • Bidrage til opbygning af netværk blandt forskere og andre nøgleaktører og interessenter på området
  • Støtte og rådgive nationale og internationale sundhedsmyndigheder, organisationer og andre interessenter
  • Engagerer sig i offentlig debat, vidensformidling, formidling af forskning og andre opsøgende aktiviteter