Centerråd

Centerrådet er MESU's faglige sparringspartner og fungerer som forum for diskussion, samt debat. Organisationerne, der deltager i Centerrådet, repræsenterer nogle af de største aktører i Danmark inden for migration og sundhed. Rådet mødes ca. to gange om året.

Følgende organisationer er medlemmer af MESU's Center Council:

 • Danske patienter
 • Røde Kors
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri
 • Institut for Menneskerettigheder
 • DIGNITY
 • Statens Serum Institut
 • Forskningsenheden for almen praksis
 • Dansk Institut for Internationale Studier
 • Lægeforening
 • VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
 • Etnisk ressourceteam
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration
 • Red barnet, Danmark
 • Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
 • Indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitetshospital
 • Indvandrermedicinsk klinik, Hvidovre Hospital
 • Statens Institut for Folkesundhed
 • Nationalt Videnscenter for Udsatte Børn og Unge
 • Afdeling for Global Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • Centre for Advanced Migrations Studies
 • Indvandrer Kvindecentret
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Rådet for Etniske Minoriteter
 • DEFACTUM Region Midtjylland
 • Dansk Selskab for Indvandrersundhed
 • Mino Danmark