Om MESU

Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) blev oprettet den 1. januar 2010 på baggrund af en bevilling fra TrygFonden. MESU forsker i indvandreres og etniske mindretals sundhed og bidrager til undervisning af studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet inden for programmerne Medicin, Folkesundhed og Global sundhed.

MESU er organiseret med en centerdirektør (Marie Nørredam) og en centerkoordinator (Janne Sørensen), der er ansvarlig for den daglige ledelse og administration af centret. Derudover har MESU en seniorforskergruppe, bestående af forskere (lektorer og professorer). Deres funktion er at igangsætte forskningsinitiativer, at sparre med ledelsen vedr. strategiske tiltag og specifikke problemstillinger samt at drive større forskningsansøgninger m.m.

MESU har også tilknyttet et centerråd med henblik på rådgivning og at sikre kontakt til andre relevante nationale instanser. Centerrådet består af en række repræsentanter fra udvalgte organisationer, som alle har interesse for migration, etnicitet og sundhed, samt kan skabe et dynamisk forum for dialog omkring MESU's aktiviteter. Hensigten er således at sparre med andre faglige interessenter omkring MESU's aktiviteter og perspektivere arbejdet.

Organisationsdiagram 

Klik på billedet for større visning

Organisationsdiagram