Om MESU – MESU, Københavns Universitet

Dansk > Om MESU

Om Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed

Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) blev oprettet d. 1. januar 2010 på baggrund af en bevilling fra Trygfonden. Centeret er oprettet ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet i tæt samarbejde med Copenhagen School of Global Health, Københavns Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet samt Indvandrermedicinsk Kompetenceenhed ved Odense Universitetshospital.

MESU initierer og gennemfører egen forskning, samt medvirker til udvikling af andres forskning på området gennem faglig vejledning og rådgivning. Endvidere medvirker centeret til opbygning af faglige netværk for danske og internationale forskere. Dette gennem regelmæssige forskningsseminarer og faglige møder samt udveksling af informationer om forskningsinitiativer og aktiviteter i landet.

MESU ledes af Centerleder, Lektor Marie Nørredam.