Om Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU)

Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) blev oprettet d. 1. januar 2010 på baggrund af en bevilling fra Trygfonden. MESU initierer og gennemfører egen forskning, samt medvirker til udvikling af andres forskning på området gennem faglig vejledning og rådgivning. Endvidere medvirker centeret til opbygning af faglige netværk for danske og internationale forskere. Dette gennem regelmæssige forskningsseminarer og faglige møder samt udveksling af informationer om forskningsinitiativer og aktiviteter i landet.

MESU ledes af Centerleder, Professor Marie Nørredam.