Forskning

Det er hensigten, at Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) både initierer og gennemfører egen forskning og medvirker til udvikling af andres forskning på området gennem faglig vejledning og rådgivning. Endvidere er det hensigten, at centret medvirker til opbygning af faglige netværk for danske og internationale forskere gennem regelmæssige forskningsseminarer og faglige møder samt udveksling af informationer om forskningsinitiativer og aktiviteter i landet. Centeret har en støtte- og formidlingsfunktion med henblik på at fremme udvikling af forskningsaktiviteter og -kompetence på området.

Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) fokuserer overordnet på: 1) Migranter og etniske minoriteters sundhed og sygdomsmønstre og 2) Sundhedsvæsenets struktur, funktion og effekt i forhold til migranter og etniske minoriteter. I forhold til disse overordnede satsningsområder er der aktuelt en række igangværende og planlagte projekter indenfor følgende områder:

  • Specifikke migrant grupper
  • Sundhedsvæsenet
  • Forebyggelse og sundhedsfremme
  • Sundhed, sygdom og dødelighed

Læs mere om vores nuværende og tidligere projekter her.

Find vores publikationer her