Seminar: Hvordan forbedrer vi trivslen blandt unge nyankomne flygtninge og indvandrere i folkeskolen?

Åbent seminar, 17. marts 2022, 13:00-16:00

Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 Købehavn K, lokale 35.0.12

Unge nyankomne flygtninge og indvandrere kan opleve udfordringer med mental sundhed og trivsel, sociale relationer og følelser af tilhørsforhold. Skolen kan spille en central rolle i at forebygge sådanne udfordringer, hvorfor forskningen på området i stigende grad fokuserer på skolebaserede tiltag.

Projektet RefugeesWellSchool har undersøgt, hvordan forskellige skolebaserede interventioner kan forbedre trivslen blandt nyankomne unge flygtninge og indvandrere. Projektet har siden 2018 testet fem forskellige skolebaserede interventioner og deres effekt på de unges psykosociale trivsel ved hjælp af både kvantitative og kvalitative data.

Med forskningen kastes der desuden lys på relevante dynamikker for psykosocial trivsel, mental sundhed og sociale relationer blandt udskolingselever i modtagelsesklasser. RefugeesWellSchool er støttet af EU og udført af forskere fra seks europæiske lande, herunder forskergruppen på Københavns Universitet ledet af lektor Morten Skovdal.

For tilmelding til seminaret skriv venligst en e-mail til omm@samf.ku.dk