Seminar: En god modtagelse af ukrainske flygtningebørn og unge

- hvad ved vi fra skole- og sundhedsområdet

Deltag via fysisk fremmøde i auditorium 35.01.06 på CSS eller via link: https://ucph-ku.zoom.us/j/69466592168?pwd=NG9TZytyNlJCVDBkcm8vRmJ5TGJLUT09
Alternativ til zoomlink: meeting ID 694 6659 2168, pass code 359352

Omkring halvdelen af de ukrainske flygtninge i Danmark er børn og unge, som skal etablere et nyt liv i kortere eller længere tid. Det giver store udfordringer for det enkelte barn og familien, men også for kommunerne og de andre involverede aktører, der skal støtte op om børnenes nye liv. Ved Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) har vi gennem en årrække haft fokus på, hvordan man fremmer trivsel og sundhed blandt børn og unge med flygtningebaggrund. Seminaret vil fremhæve erfaringer på skole- og sundhedsområdet fra nylig forskning vedrørende nyankomne flygtninge med henblik på at informere praktikere og andre aktører på området.

15.00-15.05    Velkommen v. Marie Nørredam, professor og centerleder, MESU.

15.05-15.20    Gode rammer for den kommunale integrationsindsats: indsigter og erfaringer fra unge flygtninge og integrationsmedarbejdere i årerne 2018 til 2020 v. Louise Dånge, ph.d. -studerende, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

15.20-15.35    Genetabler modtagerklasserne. De er vigtige for flygtningebørns trivsel v. Morten Skovdal, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

15.35-15.50    Uddannelse er nøglen til at sikre børn og unge med flygtningebaggrund gode fremtidsmuligheder v. Christopher Montgomery, adjunkt, Institut for Folkesundheds-videnskab, Københavns Universitet.

15.50-16.05    Hvad fejler nyankomne flygtningebørn og hvad gør vi? v. Anne Mette Hvass, HU-læge, ph.d., Aarhus Universitetshospital.

16.05-16.20    Supporting the well-being of refugee families with young children: the caring role of health nurses v. Maria Castaner, adjunkt, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

16.20-16.35    De 10 bud til en god start for flygtningebørn v. Signe Smith Jervelund, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

16.35-17.00    Afrunding: Hvordan kan erfaringerne bruges v. Mette Blauenfeldt, sektionschef, Dansk Flygtningehjælp og Helle Steiness Olsen, chefkonsulent, Kontoret for Børn, Unge og Folkeskole, KL.