Seminar: Hvordan sikrer vi sundhed og velfærd for ældre i Danmark med etnisk minoritetsbaggrund?

Det danske velfærdssamfund står over for nye udfordringer når andelen af ældre med etnisk minoritetsbaggrund forventes at stige de kommende år1. Ældre etniske minoritetsborgere bliver ofte fanget i et krydsfelt mellem hjemlandets og modtagerlandets værdier og de hybride personlige behov, der kan opstå som ældre i et fremmed land. Dette kan have store konsekvenser for både de enkelte borgere og deres familier men også for sundhedsvæsenet.
Der er et voksende behov for mere viden om, hvordan vi sikre det gode ældreliv for borgere med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark.

Dansk Selskab for Indvandrersundhed (SIS) sætter i dette seminar fokus på, hvordan vi sikrer sundhed og velfærd for ældre i Danmark med etnisk minoritetsbaggrund gennem en række oplæg og en efterfølgende paneldebat.

Klik her for at se den fulde invitation og tilmelde dig.

Pris og tilmelding

Prisen for deltagelse, inklusiv kaffe og kage, er:

  • 45 kr. for medlemmer af SIS og studerende. Organisationsmedlemmer af SIS kan tilmelde op til fem deltagere til denne pris.
  • 75 kr. for øvrige deltagere.

Klik her for at se det fulde program