Anne Sofie Børsch

Anne Sofie Børsch

Postdoc

Omdrejningspunktet for min forskning er betydningen af sted, rum, tid og sociale relationer for sundhed, trivsel og omsorg. I mit nyligt afsluttede ph.d.-projekt undersøgte jeg skolers potentiale for at understøtte den psykosociale trivsel hos nyankomne børn og unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund. I den forbindelse har jeg gennem en etnografisk tilgang søgt at forstå, hvordan hverdagens omsorgspraksisser mellem lærere og nyankomne elever - og blandt eleverne selv - antager forskellig form i forskellige skolemiljøer. 

Min nuværende forskning fokuserer på, hvordan introduktionen af videokonsultationer i speciallægepraksis omformer de sanselige, rumlige og intuitive sider af lægegerningen og relationen mellem læge og patient. 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Holdunderviser på kurset Kvalitative Metoder på 3. semester af bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

ID: 135859231