Janne Sørensen

Janne Sørensen

Forskningskoordinator

Janne Sørensen er koordinator af Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed, hvor hun sammen med centerlederen varetager den daglige drift og ledelse af centeret. Derudover arbejder Janne Sørensen med projekter der omhandler diversitets kompetencer i sundhedsuddannelser i Danmark og Europa samt udvikling undervisernes kompetencer.

Projekter
DesignCARE, et Erasmus+ projekt med fokus på diversitets kompetencer i uddannelsen af sygeplejersker.

Improving diversity sensitivity in health care - training for health professionals - læs mere her: IMPRODISE – MESU, University of Copenhagen (ku.dk)


Culturally Competent in Medical Education – læs mere her:
https://mesu.ku.dk/dansk/projekter/afsluttede-projekter/c2me/

ID: 170788703