Sarah Fredsted Villadsen

Sarah Fredsted Villadsen

Lektor

Primære forskningsområder

Jeg forsker i komplekse interventioner, fra behovsanalyse til implementering og evaluering indenfor reproduktiv sundhed. Jeg arbejder både med kvantitative og kvalitative metoder og har erfaring med projektstyring samt tværkulturelt samarbejde.

 

Aktuel forskning

Jeg forsker i mekanismerne bag øget risiko for dødfødsel og spædbarnsdød blandt nogle migrantgrupper i Danmark og i udviklingen af en sundhedsfremmende intervention, som skal implementeres på Hvidovre Hospital. Projektet er del af SULIM projektet (sulim.ku.dk) og formålet er opnå øget forståelse for mekanismerne bag den øgede dødelighed samt at fremme den reproduktive sundhed i disse grupper.

ID: 922009