Marie Louise Nørredam

Marie Louise Nørredam

Professor

Primære forskningsområder
Videnskabelig hovedinteresse er ulighed i sundhed og sundhedstjenesteforskning med særlig fokus på betydningen af etnicitet og migration for sundhed og adgang til sundhedsydelser. 

Aktuel forskning
Marie Nørredam arbejder med en række forskningsprojekter indenfor ulighed i sundhed og migration, etnicitet og sundhed. Der kan nævnes:

 • Flygtningebørns mentale og somatiske sundhedsforhold og brug af sundhedsvæsenet.
 • Psykisk sygdom og brugen af det psykiatriske sundhedsvæsen blandt migranter.
 • Kronisk sygdom herunder diagnose og overlevelse form migranter med cancer.
 • Mortalitet blandt migranter sammenlignet med danskfødte.
 • Udokumenterede migranters sundhedsforhold i Danmark og EU.
 • Asylansøgeres sundhed og forhold i Danmark og EU.
 • Lighed i adgang til og brug af sundhedsvæsenet

Se publikationslisten for seneste publikationer.

 Forskningsnetværk
Danske forskningsnetværk

 • Migrationsinitiativet, KU.
 • Psykiatriskklinik for Traumatiserede Flygtninge, Psykiatrisk Center Ballerup.
 • Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, Region Hovedstaden.

 Skandinativiske forskningsnetværk

 Europæiske forskningsnetværk

 • COST (Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe).
 • Refugees Studies Centre, Oxford University, England.

 Europæiske forskningsnetværk

 • COST (Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe).
 • Refugees Studies Centre (RSC) , Oxford University

Europæiske forskningsnetværk

 • EUGATE (Best Practice in Acces, Quality and Appropriateness of Health Services for Immigrants in Europe).
 • MEHO (Migrant and Ethnic Health Observatory).
 • Department of Helth Policy Research, Harvard Medical School, Boston, USA.
 • Boston School of Public Health, Boston University, Boston, USA.
 •  

Undervisning og vejledningsområder
Underviser fortrinsvis i ulighed i sundhed og migration og sundhed. Har undervisningserfaring fra mange forskellige uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet:

 • Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab (FSV)
 • Medicin
 • Master of Public Health (MPH)
 • Master of International Health (MIH)
 • Copenhagen School of Global Health, summer school
 • Anthropology for Copenhagen University’s initiative on migration

Vejleder folkesundhedsvidenskabsstuderende, lægestuderende, master of public health-studerende, cand.scient.san.-studerende m.fl. i emner inden for ulighed i sundhed, herunder især sundhed og adgang til sundhedsvæsenet for immigranter, flygtninge og asylansøgere.

Mulige interessekonflikter

Ingen

ID: 4909