Signe Smith Jervelund

Signe Smith Jervelund

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Signe Smith Jervelund (cand.scient.san.publ., ph.d.) er lektor i sundhedstjenesteforskning og studieleder for folkesundhedsvidenskab. Det overordnede fokus for min forskning er adgang, funktioner og outcomes af sundhedsydelser med særlig blik på udsatte grupper, og hvordan vi kan reducere ulighed i adgang til sundhedsydelser i et nationalt og internationalt komparativt perspektiv.

Primære forskningsområder

Min videnskabelige hovedinteresse ligger inden for sundhedstjenesteforskning med særlig fokus på sundhedsvæsenets struktur og funktion, social og etnisk ulighed, sammenhængende patientforløb samt kvalitet af behandling i et nationalt og internationalt komparativt perspektiv.

Tidligere og nuværende forskningsprojekter inkluderer migranters adgang til og brug af sundhedsydelser i Europa og USA, kvalitet i behandling, videokonsultationer, asylbørn mentale sundhed, flygtninges integration inden for sundhed, uddannelse og arbejdsmarked, multisyge i det tværsektorielle sundhedsvæsen samt interventionsstudier vedrørende sundhedssøgende adfærd, bedre graviditetsforløb og mental helbred blandt unge med flygtninge og indvandrerbaggrund.Anvendt forskning, multidisciplinær forskningstilgang, udvikling af uddannelsescurriculum samt forskningsformidling er vigtige elementer i mit arbejde. 

Jeg er dansk Editor af Scandinavian Journal of Public Health og leder af Det Videnskabelige Udvalg under Dansk Selskab for Folkesundhed.

Aktuel forskning

  • Patienter og speciallægers oplevelser af videokonsultationer (Afskærmet?)
  • Forbedring af adgang til tidlig cancerdiagnose i sydamerikanske sundhedsvæsener (EquityCancer-LA)
  • Multisyge i det tværsektorielle sundhedsvæsen
  • Lighed i adgang til og brug af sundhedsvæsenet

Se publikationslisten for seneste publikationer.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg er studieleder på folkesundhedsvidenskab. Jeg underviser fortrinsvis i sundhedsvæsenets organisation og styring, økonomi og prioritering, kvalitet og evaluering, sundhedspolitik og sundhedsreformer, komplekse interventioner samt migration og sundhed ved følgende uddannelser ved Københavns Universitet:

  • Bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab (FSV)
  • Medicin
  • Master of Public Health (MPH)
  • Master of Global Health
  • Master of Health innovation (i samarbejde med CBS)

Jeg er kursusleder af "Sundhedsvæsenets struktur, styring og økonomi" på MPH-uddannelsen, og jeg er delkursusleder af"Statistisk, epidemiologi og medicinsk sociologi (SEMS) på den del af kurset, som omhandler sundhedsvæsenets struktur og funktion" på medicinuddannelsen. 

Jeg vejleder bachelor-, kandidat- master- og ph.d.-studerende. 

Mulige interessekonflikter

Jeg er dansk editor af Scandinavian Journal of Public Health, personligt medlem af Dansk Selskab for Folkesundhed samt forperson for Det Videnskabelige Udvalg, og så er jeg samtidig udpeget af selskabet som ekspert i udvalget om ulighed og etnicitet under Sundhedsstyrelsen. Endelig er jeg udpeget af Danske Universitet som faglig ekspert i Epidemikommissionen til at bistå deres arbejde. 

ID: 9309