Sarah Fredsted Villadsen

Sarah Fredsted Villadsen

Lektor

Uddannelse

2012 PhD i reproduktiv sundhed i lavindkomstlande, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet

2007 Kandidat i folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

2003 Bachelor i folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Ansættelser

2020- Lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

2016-2020 Adjunkt, Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

2012-2016 Post Doc, Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

2008-2012 PhD studerende, Gruppen for Børne- og International Ernæring, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet. Formålet med phd studiet er at udvikle en strategi for bedre svangreomsorg i lavindkomstlande. Nøgleord: sundhedvæsen, interventionsforskning, svangreomsorg, brugertilfredshed, Etiopien

2007-2008 Videnskabelig assistent, Programmet for børns sundhed, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

2004-2005 Projektmedarbejder, Primary Health Care projekt i San Lucas, Bolivia, IMCC Uland

Forskningsaktiviteter

Forskningsgruppeleder for Complex Interventions in Public Health (CIPH)

PI i MAMAACT (2016-2023)

Ansvarlig for evaluering af Amning - en god start sammen (2021-2025)

Utallige andre samarbejdsprojekter

Styregruppemedlem i det internationale forskningsnetværk Reproductive Outcomes And Migration (ROAM)

 

Undervisning

Kursusleder, Intervention og evaluering, Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Massiv undervisningserfaring med kursusledelse, kursusudvikling, mundtlige og skriftlige eksaminer, vejledning af projektopgaver, praktikforløb, bacheloropgaver og kandidatspecialer.

ID: 922009