Anne Sofie Børsch

Anne Sofie Børsch

Postdoc

Min forskning fokuserer på, hvordan sundhedsteknologier og interventioner indgår i menneskers hverdagspraksisser og levede liv. Jeg er uddannet sociolog og anvender kvalitative metoder. 

Nuværende forskning
Jeg er tilknyttet the Novo Nordisk Foundation Centre for Stem Cell Medicine (reNEW), hvor jeg inddrager perspektiver fra patienter, pårørende, stamcelleforskere og andre interessenter med henblik på at udvikle metoder til tidlig patientinddragelse i stamcelleforskning. Jeg undersøger blandt andet, hvordan patienter lever med deres sygdom, hvad mulige fremtidige behandlinger og datakrav betyder for patienter, og hvordan man kan bruge patienters perspektiver på disse emner til at informere udviklingen af potentielle stamcelleterapier.

Derudover er jeg en del af forskningsprojektet Afskærmet? finansieret af Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis og Helsefonden. Her studerer jeg, hvordan brugen af videokonsultationer i speciallægepraksis omformer kliniske praksisser og læge-patient-relationer inden for psykiatri, gynækologi, neurologi og dermatologi samt hvordan videokonsultation får forskellig betydning for patienter.

Tidligere forskning
I mit ph.d.-projekt (afsluttet 2022) undersøgte jeg skolers potentiale for at understøtte trivslen hos nyankomne elever med migrantbaggrund, bl.a. gennem implementeringen af en trivselsfremmende intervention. I den forbindelse har jeg gennem et etnografisk studie i to klasser undersøgt, hvordan den samme intervention endte med at komme til live på meget forskellige måder, i samspil med klassernes praksisser, elevernes og lærernes håb, bekymringer og ønsker samt de politiske og institutionelle rammer i skolerne.

Undervisnings- og vejledningsområder

Holdunderviser på kurset Kvalitative Metoder på 3. semester af bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

ID: 135859231