Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed – MESU, Københavns Universitet


Global migration skaber i stigende grad multietniske samfund overalt i verden. På sundhedsområdet har migration konsekvenser for sundhed og sygelighed blandt indvandrere og flygtninge. De har ofte andre sygdomsmønstre end majoritetsbefolkningen og oplever andre barrierer i adgangen til sundhedsydelser. Det skaber særlige udfordringer for sundhedsvæsenet og sundhedspersonalet.

Forskning

Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) både initierer og gennemfører egen forskning og medvirker til udvikling af andres forskning på området gennem faglig vejledning og rådgivning.

Endvidere medvirker centeret til opbygning af faglige netværk for danske og internationale forskere gennem regelmæssige forskningsseminarer og faglige møder samt udveksling af informationer om forskningsinitiativer og aktiviteter i landet.

Forskningen ved centeret fokuserer overordnet på: 1) Migranter og etniske minoriteters sundhed og sygdoms- mønstre og 2) Sundhedsvæsenets struktur, funktion og effekt i forhold til migranter og etniske minoriteter. Indenfor disse overordnede satsningsområder er der aktuelt en række planlagte og igangværende projekter.

Læs mere om MESU's forskning

Nyheder

Flygtningebørn har langt mindre kontakt med psykiatrien end danske børn
Dagens Medicin har bragt en artikel om MESU's registerstudie der viser, at flygtningebørn har mindre kontakt til sundhedsvæsenet end danskfødte børn. Læs om det i Dagens Medicin og find den videnskabelige artikel her