Mental Health – MESU, University of Copenhagen

MESU > Publications > Mental Health

Mental Health

Scientific articles

Books

  • Asylbørn i Danmark - en barndom i undtagelsestilstand [Asylum-seeking children in Denmark—a childhood in a state of emergency]. 
    Nielsen SS, Nørredam M, Christiansen KL, Krasnik A. Trivsel [Well-being] i Vitus K, Nielsen SS (eds). Copenhagen: Hans Reitzels Forlag. 2011.