Faktorer der påvirker sundhedsprofessionelles diversitetskompetencer

Formålet med projektet er at undersøge, hvilke individuelle, uddannelsesmæssige og kontekstuelle faktorer, der påvirker sundhedsprofessionelles diversitetskompetencer igennem et systematisk litteratur review. For at indsamle data anvendes databaserne PubMed og Scopus.

 

Hvem deltager i projektet?

Projektet gennemføres ved Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU).

Janne Sørensen, projektleder, har ansvaret for gennemførelsen af projektet sammen med Allan Krasnik, Signe Smith Jervelund og Santhiraleka Maheswaran.

 

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Der er ikke bevilliget eksterne midler til projektet.

 

Forventet start og slutdato:

Projektet startede i november 2021 og forventes afsluttet i december 2022.

 

Kontaktperson

Janne Sørensen, jans@sund.ku.dk