Psykiske vanskeligheder og social integration blandt flygtningebørn: årsager, prognose, prævention og behandling (REMAIN)

Forskningsprojektet REMAIN (REfugees, Minors, And INtegration) har til formål at skabe ny viden om, hvordan den sociale integration af flygtningebørn med psykiske sundhedsproblemer styrkes. Projektet består af tre arbejdspakker. I WP1 udforskes sammenhængen mellem forældres traumer og deres børns mentale sundhed. Specifikt undersøges det, hvordan forældres mentale sundhedsproblemer påvirker deres børns mentale sundhed og skolegang. I WP2 følges flygtningebørn med psykiske problemer i overgangen til voksenlivet i forhold til senere psykisk sygdom, uddannelse, og arbejdsmarkedstilknytning. Denne del af projektet bygger på en sammenligning mellem Danmark og Sverige, og vil give os et indblik i, hvorvidt psykiske problemer påvirker flygtningebørns livschancer på samme måde i Danmark og Sverige. MESU er særligt involveret i denne arbejdspakke. WP3 består af et interventionsstudie, der afprøver flere nye metoder og tilgange til at hjælpe flygtningebørn med psykiske problemer.

Man kan læse mere om projektet her: REMAIN - Refugee Minors and Integration | Karolinska Institutet

Hvem deltager i projektet?

Projektet gennemføres i samarbejde med Karolinska Institutet, VU University Amsterdam og Medical University of Vienna. Projektet ledes af professor Ellenor Mittendorfer-Rutz fra Karolinska Instituttet, og fra MESU er Allan Krasnik og Marie Nørredam begge med i projektets styregruppe, mens Christopher de Montgomery er postdoc på projektet.

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Det Svenske Forskningsråd.

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede d. 1. januar 2019 og forventes afsluttet d. 31. december 2024.

Kontaktperson

Christopher Jamil de Montgomery, cmon@sund.ku.dk