Adressering af fødselsdepression hos flygtninge: indvirkning på spædbørn og rollen til hjemmebesøgsprogrammer (REFUSEPRE)

REFUDEPRE benytte en mixed-methods tilgang for at forstå byrden af fødselsdepression og den mentale sundhed efter fødslen hos flygtningekvinder samt deres børn. Projektet vil kaste lys på den rolle hjemmebesøgsprogrammer, der ledes af sundhedsplejersker for at støtte flygtninges mentale sundhed efter at have født, har.

Flygtningekvinder har en øget risiko for at udvikle psykiske lidelser efter fødslen, hvor den mest almindelige er postpartum depression (PPD). Uden behandling kan psykiske lidelser forstyrre moderens evne til at tage sig af sit spædbarn og dermed påvirke barnets udvikling. Imidlertid har ingen forskning undersøgt disse forbindelser blandt flygtninge, der også er udsat for andre sociale risikofaktorer, der påvirker både mødres og børns sundhed. Derudover har få studier undersøgt flygtningemødres mentale sundhedsbehov efter graviditet, og der mangler evidens for psykosociale interventioner, der understøtter sådanne mentale sundhedsbehov. Med udgangspunkt i analysen af ​​den danske børnesundhedsdatabase (Databasen Børns Sundhed) og kvalitative interviews med flygtninge og sundhedssygeplejersker, der deltager i den innovative ”Sundhedsplejersker Styrker Integration” (det danske hjemmebesøgsprogram for flygtningefamilier), vil disse huller udfyldes. I betragtning af den øgede strøm af flygtninge i Europa vil resultaterne være både fagligt relevante og informative for udformningen af ​​folkesundhedsprogrammer og politikker, der sigter mod at mindske ulighed i mental sundhed i flygtningegrupper.

Hvem deltager i projektet?

Projektet ledes af Maria Marti Castaner under vejledning af Marie Nørredam og Sarah Fredsted Villadsen.

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Projektet er finansieret af Europa-Kommissionen under Marie Sklodowska-Curie individuelt stipendium.

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede september 2020 og forventes afsluttet den 31. august 2022.

Kontaktperson

Maria Marti Castaner, maria.castaner@sund.ku.dk