Forståelse af etniske forskelle i langvarige konsekvenser af COVID-19 i Danmark.

Tidligere forskning har vist en overrepræsentation af migranter og etniske minoriteter blandt dem, der er testet positive for SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) og/eller har været indlagt for COVID-19 sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Samtidig med disse etniske uligheder i COVID-19-sygdom, observerer vi et foruroligende antal patienter med langvarige følger af COVID-19 sygdom i form af vedvarende træthed, hjerte-lunge-symptomer og neurologiske vanskeligheder som depression, hovedpine og hukommelses- og koncentrationsbesvær. De etniske forskelle vi har set under COVID-19-pandemien fører til den naturlige konklusion, at etniske minoriteter også vil blive uforholdsmæssigt hårdt ramt af mere langvarige konsekvenser af COVID-19.

Hovedformålet med projektet er at undersøge, om der er forskelle i forekomsten af COVID-19-senfølger herunder symptomer, sværhedsgrad og brug af sundhedsydelser mellem minoritetsetniske borgere i forhold til en kontrolgruppe af danskfødte personer med danskfødte forældre. Undersøgelsen er baseret på data fra landsdækkende registre, kliniske data og kvalitative interviews blandt patienter, der enten er testet positive for COVID-19 og/eller har været indlagt på hospital på grund af COVID-19 fra 2020 og frem i Danmark, Sverige og Holland.

Hvem deltager i projektet?

Dette projekt er implementeret i samarbejde mellem Københavns Universitet, Hvidovre Hospital Stockholm Universitet og Amsterdam Universitet.

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede januar 2022 og forventes afsluttet juli 2025.

Kontaktperson

Marie Louise Nørredam, mano@sund.ku.dk

George Frederick Mkoma, george.mkoma@sund.ku.dk

Maria Ingeborg Goldschmidt, maria.goldschmidt@sund.ku.dk