Adgang til og oplevelse af HIV-test blandt migranter i Danmark

Tidligere forskning viser, at migranter i Danmark oftere diagnosticeres med HIV sent i sygdomsforløbet end personer, der er født i Danmark. Tidlig opsporing af HIV er vigtigt for at komme tidligt i gang med medicinsk behandling og dermed mindske alvorlig svækkelse af immunsystemet med risiko for følgesygdomme. Det indikerer, at der er behov for at gøre HIV-opsporing og test lettere tilgængeligt for alle.

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan man kan forbedre tidlig opsporing af og test for HIV samt sikre en vellykket opstart af behandling for migranter, der lever med HIV i Danmark. Det gør vi gennem individuelle, dybdegående interviews med migranter, der er diagnosticeret med HIV i Danmark. Vi inkluderer migranter fra Østeuropa, Latinamerika, Afrika og Asien.

Hvem deltager i projektet?

Mathilde C. Boye udfører projektet sammen med Marie Nørredam, der er projektleder. Projektet gennemføres i samarbejde med infektionsmedicinske afdelinger på hhv. Hvidovre Hospital og Aarhus Universitetshospital.

 

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Projektet er finansieret af AIDS-Fondet.

 

Forventet start og slutdato:

Projektet startede 1. februar 2021 og forventes afsluttet ved udgangen af 2021.

 

Kontaktperson

Marie Nørredam, mano@sund.ku.dk