Kommunikationsfærdigheder for sygeplejerskestuderende på professionshøjskoler: Design thinking for participatory medicine (DesignCARE)

Formålet med projektet er at fremme kommunikationsfærdigheder, diversitetskompetence og etiske principper blandt sygeplejerskestuderende og deres undervisere på professionshøjskoler. Diversitetskompetence øger sundhedspersonalets og -organisationers evne til effektivt at levere behandling og sundhedsydelser, som opfylder patienternes sociale, kulturelle og sproglige behov. Ved at fremme disse færdigheder, kompetencer og principper kan det hjælpe det fremtidige sundhedspersonale med at få en dybere forståelse for participatory medicine og effektivt kommunikere med deres patienter. For at opfylde formålet vil et nyt curriculum samt kursus for studerende og undervisere blive udviklet med fokus på følgende elementer: (i) At fremme de studerendes engagement i participatory medicine (ii) Forbedring af diversitetskompetence og kommunikationsfærdigheder i klinisk uddannelse af både studerende og undervisere (iii) Uddannelse af lærere til at kunne forberede de studerende på et arbejdsmiljø i nye rammer i den kliniske verden. De tre elementer vil indgå i et online kursus, der vil være tilgængeligt under og efter projektet. Derudover vil undervisernes og de studerendes viden, færdigheder og meninger blive målt før deltagelsen i projektet ved spørgeskema. Som opfølgning på projektet vil der blive evalueret med spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews.

Hvem deltager i projektet?

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem 4 kroatiske partnere; University of Split, Fabula movens (SME), University of Pula og Medical High School in Pula, og Mihai Eminescu Bacău College i Romanien og Københavns Universitet. Janne Sørensen er projektleder og har ansvaret for gennemførelsen af projektet. Andre deltagere i projektet er Allan Krasnik, Marie Nørredam og Camilla Michaëlis.

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Projektet er finansieret af Erasmus+ programmet.

Forventet start og slutdato:

Projektet startede februar 2022 og forventes afsluttet oktober 2023.

Kontaktperson:

Janne Sørensen, jans@sund.ku.dk