Brugerbetalt tolkegebyr i det danske sundhedsvæsen for personer bosat i Danmark i mere end tre år:

Et projekt til belysning af erfaringer og konsekvenser for patienter, læger og sundhedsvæsen.

8 juni 2018 blev der, som en del af aftale om finansloven for 2018, vedtaget en ny lov om gebyr for tolkebistand i sundhedsvæsenet for patienter, der har været bopælsregistreret i CPR-registret i Danmark i mere end 3 år.

Projektet har til formål at undersøge de hidtidige erfaringer og konsekvenser af tolkeloven i sundhedsvæsenet for både patienter, læger og sundhedsvæsenet. Projektet undersøger, hvordan loven udmønter sig i praksis i forskellige sektorer i sundhedsvæsnet samt belyser forbruget af tolk blandt patienter før og efter lovgivningen trådte i kraft.

Projektet er et mixed-method studie, der indsamler både kvalitative og kvantitative data i form af interviews med patienter, læger og administrativt personale i regionerne.

Hvem deltager i projektet?

Projektet udføres som et samarbejde mellem Forskningscenter for Migration, Etnicitet og

Sundhed (MESU), Forskningsenheden for Almen Praksis, og Afdeling for Sprogpsykologi ved

Københavns Universitet.

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Projektet er finansieret Læge Sofus Carl Emil Friis og Hustru Olga Doris Friis' Legat

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede i 2019 og forventes afsluttet i 2022.

Kontaktperson

Marie Nørredam, mano@sund.ku.dk

Camilla Michaëlis, cch@sund.ku.dk