Adgang til akut slagtilfældebehandling for alle: Inkludering af indvandrere og / eller etniske minoriteter

Projektet handler om at optimere slagtilfælde for alle individer i Danmark ved at øge bevidstheden, reducere tid til diagnose og forbedre adgangen til akut revaskulariseringsbehandling blandt etniske minoriteter. Vi vil give ny viden om forekomsten af ​​slagtilfælde og udfald heraf samt adgang til akut pleje og rehabilitering blandt patienter med etnisk minoritetsbaggrund og danskfødte patienter og bruge denne information til at udvikle og evaluere samfundsbaseret opmærksomhedsintervention for etniske minoriteter. Projektet tager et longitudinalt sygdomsperspektiv på akut slagtilfælde ved hjælp af danske registre. På baggrund af litteraturen antager vi lav bevidsthed om slagtilfælde blandt indvandrere eller etniske minoriteter og en højere forekomst af slagtilfælde og dårligere dødelighedsresultater såvel som mere svækket adgang til revaskulariseringsbehandling og underhåndsbehandling og rehabilitering sammenlignet med danskfødte. Vores forskningsmål er 1) at undersøge forskelle i forekomsten af ​​slagtilfælde, forbigående iskæmisk anfald og kort- og langtidsdødelighed fra akut slagtilfælde blandt indvandrere eller etniske minoriteter sammenlignet med danskfødte. 2) At bestemme andelen afrevaskulariserede patienter med akut iskæmisk slagtilfælde og forskelle i tidsdage - inklusive patient- og systemforsinkelse - blandt indvandrere eller etniske minoriteter sammenlignet med danskfødte patienter. 3) At undersøge forskelle i adgang til subakut pleje og rehabilitering, herunder forebyggende medicin blandt indvandrere eller etniske minoriteter sammenlignet med danskfødte patienter.

Hvem deltager i projektet?

Projektet gennemføres i samarbejde med Dansk Center for Sundhedstjenesteforskning ved Aalborg Universitet og Dansk Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed ved Københavns Universitet. Marie L. Nørredam (Københavns Universitet) og Søren P. Johnsen (Aalborg Universitet) er ansvarlige for gennemførelsen af projektet sammen med George F. Mkoma, en ph.d.-studerende ved Københavns Universitet. Andre samarbejdspartnere er Helle K. Iversen (Stroke Center, Rigshospitalet, Københavns Universitet) og Grethe Andersen (Aarhus Universitet).

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Projektet er finansieret af TrygFonden

Forventet start og slutdato:

Projektet startede 31. december 2019 og forventes afsluttet den 30. december 2022

Kontaktperson

George Frederick Mkoma, george.mkoma@sund.ku.dk