Betydningen af asylansøgeres karakteristika og sundhed ved ankomsten

Det overordnede formål med projektet er at undersøge, hvordan asylansøgeres karakteristika (personlig historie og helbred) ved ankomsten til Danmark hænger sammen med beslutninger vedrørende asyl samt med integration og sundhed blandt dem, der opnår flygtningestatus. For at undersøge dette vil vi bruge data fra cirka 78.000 asylansøgere, der har opsøgt Røde Kors’ sundhedsklinikker i de danske asylcentre i perioden 2007-2020. Data om asylansøgernes sundhed, oplevelser i forbindelse med migration, socioøkonomiske og demografiske karakteristika vil blive samkørt med data fra de danske registre, og dermed give os mulighed for at følge uddannelsesniveau, tilegnelse af sprog, tilknytning til arbejdsmarkedet samt sundhed og brug af sundhedsydelser blandt de børn og voksne, der opnår flygtningestatus. Derudover, vil vi undersøge om overførsel til kommunerne (eller mangel på samme) af sundhedsdata indsamlet i asylcentrene forudsiger post-genbosættelse, sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Hvem deltager i projektet?

Camilla Hvidtfeldt (projektleder) ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed sammen med adjunkt Maria Marti Castaner fra Københavns Universitet i samarbejde med Jessica Carlsson Lohmann fra Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri.

 

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Rockwool Fonden.

 

Forventet start- og slutdato:

Projektet påbegyndes september 2022 og forventes afsluttet i august 2026.

 

Kontaktperson

Camilla Hvidtfeldt, ch@rff.dk

Maria Marti, maria.castaner@sund.ku.dk