En undersøgelse af tortur, traumer og PTSD blandt indvandrer patienter med ikke-vestlig oprindelse i almen praksis

Undersøgelsens overordnede formål var at skabe dokumentation vedrørende forekomsten af tortur, traumer og PTSD blandt indvandrerpatienter i almen praksis født i ikke-vestlige lande samt afdække hvor ofte praktiserende læger spørger ind til disse problemstillinger. Projektet viste, at der var en relativ høj forekomst af tortur, traumer og PTSD blandt studiepopulationen, og at en del af studiepopulationen ikke bliver opsporet i almen praksis.

 

Resultater

Resultaterne af undersøgelsen viste, at tortur og trauma er udbredt blandt indvandrere, og de praktiserende læger formåede at opdage halvdelen af dem, der havde været udsat for tortur. En mere systematisk tilgang til at opdage tidligere tortur hos de praktiserende læger anbefales samt viden om hvordan og hvornår, der skal spørges ind til det.

 

Artikel: Prevalence of torture and trauma history among immigrants in primary care in Denmark: do general practitioners ask?

 

Hvem deltog i projektet?

Projektet foregik i samarbejde mellem MESU og Amnesty Internationals Lægegruppe og DIGNITY. Projektansvarlig fra MESU var Marie Nørredam, og undersøgelsen blev udført af projektkoordinator og forskningsmedarbejder Liv Stubbe Østergaard, og Janne Sørensen indgik i projektets styregruppe.

 

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Projektet var finansieret af Amnesty International lægegruppe.

 

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede i juni 2017 og blev afsluttet i marts 2019.

 

Kontaktperson

Marie Louise Nørredam, mano@sund.ku.dk

Janne Sørensen, jans@sund.ku.dk