Stofmisbrug blandt etniske minoriteter med fokus på flygtninge og asylansøgere

I samarbejde med KABS VIDEN, som drives af misbrugscentret KABS i Glostrup kommune, har MESU undersøgt misbrug af rusmidler blandt etniske minoriteter med fokus på flygtninge og asylansøgere. Baggrunden for projektet er, at der foreligger sparsom viden om udbredelse af misbrug og eventuelle særlige misbrugsmønstre, samt problematikker koblet til forskellige grupper af migranter. Denne viden vil være relevant i forhold til at kunne nå disse grupper bedst muligt og eventuelt tilrettelægge særlige indsatser i forhold til behandling.

Gennem tre substudier vil projektet belyse omfang, typer af rusmidler og erfaringer samt barrierer og muligheder i forhold til behandlingstilbud. Først vil litteraturen blive afdækket, og herefter vil forhold i henholdsvis asylcentre og de kommunale behandlingscentre blive belyst ved inddragelse af både kvantitative og kvalitative data.

Hvad var hovedresultaterne?

På den åbne stofscene i København var ca. 60 % af brugerne migranter. Data fra asylcentrene viste, at 5,6 % af de over 18-årige og 3,8 % af de under 18-årige have et misbrug. Migranter adskilte sig ikke væsentligt fra etniske danskere mht. stofmønster, og de hyppigste rusmidler var alkohol, hash, kokain og morfika. De juridiske rammer for misbrugsbehandling er uklare samt rollefordelingen mellem de involverede myndigheder.

Af respondenterne og aktørerne blev der efterlyst mere tværfagligt samarbejde mellem misbrugscentre, asylcentre, rehabiliteringsklinikker og væresteder. Der blev forslået at tilbyde mere samlet misbrugsbehandling ude på misbrugscentrene i stedet for psykolog og psykiater i asylsystemet og medicinsk behandling via misbrugscentrene.

Hvem deltog i projektet?

Projektet blev udført af forskningsassistent Liv Stubbe Østergaard under vejledning af lektor Marie Nørredam. En baggrundsgruppe bestående af Thomas Fuglsang, Centerchef og overlæge ved KABS, Marie Nørredam, lektor ved MESU og Overlæge Ebbe Munk Andersen fra Dansk Røde Kors var ansvarlige for at kvalitetssikre projektet og udvikle og godkende den strategiske retning og aktiviteter i projektet.

Hvem bevilligede midler til projektet?

KABS.

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede i januar 2017 og blev afsluttet maj 2017.

Kontaktperson

Marie Nørredam, mano@sund.ku.dk