Kapacitetsopbygning under migrationspres (SH-CAPAC)

I 2016 deltog MESU i et europæisk samarbejdsprojekt (Supporting health coordination, assessments, planning, access to health care and capacity building in EU member states under particular migratory pressure SH-CAPAC). Projektet havde til formål at støtte kapacitetsopbygning af sundhedsindsatser for asylansøgere og flygtninge i de europæiske lande. Projektet søgte at udvikle rammer for en koordineret indsats, der var målrettet forskellige faser af at være på flugt: flygtninge der ankommer til Europa; flygtninge i transit gennem Europa; asylansøgere; samt flygtninge med ophold i et europæisk land. Samtidig var det et centralt mål for projektet at understøtte sundhedsindsatsen for særligt sårbare grupper; herunder uledsagede børn, gravide, ældre og personer med handikap.

Konkret arbejdede projektet med kapacitetsopbygning inden for koordinering af sundhedsindsatser, udarbejdelse af behovsanalyser, sikring af adgang til nødvendige sundhedsydelser samt udvikling af sundhedsprofessionelles specifikke kompetencer i sundhedsmodtagelsen af asylansøgere og flygtninge.

Hvad var hovedresultaterne?

Hovedresultaterne var:

  • Implementering af en koordineret tilgang for at organisere et sundhedsrespons, der involverer flere interessenter, til flygtningetilstrømningen i de pågældende lande.
  • Udførte omfattende vurderinger af migrationspressets indvirkning på folkesundheden og sundhedsvæsenet samt de nationale sundhedssystemers reaktion, der er brug for.
  • Udvikle handleplaner for at adressere sundhedsmæssige behov blandt flygtninge, asylansøgere og andre migranter.
  • Implementere de nødvendige tiltag for at forbedre adgang til sundhedsydelser og folkesundhedsinterventioner for flygtninge, asylansøgere og andre migranter i deres territorier og sundhedssystemer.
  • Udvikle institutionel kapacitet og arbejdsstyrkens kompetencer til at yde sundhedsydelser, der er sensitive og tilpasser migranter.

Find SH-CAPAC hjemmeside her.

Hvem deltog i projektet?

Projektet blev udført i et samarbejde mellem 6 europæiske universiteter. Projektgruppen indgik endvidere i tæt samarbejde med nationale (sundheds)myndigheder, nationale og internationale organisationer (herunder WHO, IOM, Røde Kors, UNHCR, UNICEF) samt øvrige aktører i sundhedsindsatser for asylansøgere og flygtninge. 

Allan Krasnik var leder af SH-CAPAC hos MESU, hvor en række øvrige forskere og medarbejdere er involveret. 

Hvem bevilligede midler til projektet?

Projektet var finansieret af EU-Kommissionen under EU Sundhedsprogram.

Forventet start og slutdato:

Projektet startede 1. januar 216 og blev afsluttet 31. december 2016.

Kontaktperson

Allan Krasnik, alk@sund.ku.dk