Risiko for psykiatriske lidelser hos børn af flygtningeforældre med PTSD: et nationalt, registerbaseret kohortestudie

I et samarbejde mellem MESU og Indvandrermedicinsk Klinik på Hvidovre Hospital blev sårbarheden hos børn og unge af forældre, som er flygtninge og lider af posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), undersøgt. Tidligere undersøgelser af hovedsageligt veteraner har vist, at forældres symptomer ved PTSD kan have negativ indflydelse på børnenes adfærd samt deres fysiske og mentale helbred. Der foreligger dog fortsat sparsom viden om de negative konsekvenser blandt børn og unge af flygtninge med PTSD, hvilket nærværende projekt derfor havde til formål at belyse. Denne viden er med til at dokumentere en eventuel sårbarhed blandt børn og unge af psykisk syge flygtninge. 

På baggrund af registerdata belyste projektet psykisk og social sårbarhed blandt børn og unge af forældre med PTSD i en kohorte af flygtninge i Danmark. Undersøgelsen omfattede biologiske børn og unge af flygtninge med PTSD, som havde fået asyl i Danmark i perioden 1993-2015.

Hvad var hovedresultaterne?

Børn, der er født i Danmark, af flygtninge og børn, der også selv er flygtninge, har en højere risiko for kontakt med psykiatrien uafhængigt af sociodemografiske karakteristika. Ved undersøgelse af børn af flygtninge, så skal vi huske på, at flygtningebørn, født inden de ankommer til Danmark, muligvis også er blevet udsat for de samme konflikt- og migrationsrelaterede traumer som deres forældre, der har PTSD. Dette studie fandt en øget risiko for psykiatrisk kontakt for flygtningebørn og børn af flygtninge med PTSD, selvom sammenhængen er større for flygtningebørn.

Folkesundhedsinterventioner skal derfor fokusere på den mentale sundhed hos børn af traumatiserede flygtninge og benytte passende vurderingsredskaber til at identificere de børn, der har brug for hjælp og sikre den nødvendige tilgængelighed af relevant psykiatrisk behandling.

Hvem deltog i projektet?

Projektet blev udført af skolarstipendiat Maj Back Nielsen under vejledning af lektor ved MESU Marie Nørredam, overlæge og forskningsansvarlig ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Jessica Carlsson Lohmann og lektor ved Biostatistisk afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Jørgen Holm Petersen.

Hvem bevilligede midler til projektet?

Indvandrermedicinsk Klinik, Infektionsmedicinsk afdeling, Københavns Universitetshospital Hvidovre.

Forventet start- og slutdato:

Projektet blev afsluttet i 2019.

Kontaktperson

Marie Nørredam, mano@sund.ku.dk