Mental sundhed blandt ’children left-behind’ af forældrenes arbejdsmigration i Afrika syd for Sahara

Formålet med projektet var at undersøge mental sundhed blandt børn i Afrika syd for Sahara, der bliver tilbage, når deres forældre migrerer internt eller internationalt for at arbejde. Projektet var et forberedende stadie (1st stage proposal) til en større fondsansøgning i sommeren 2021.

I det forberedende stadie blev projektets gennemførlighed og relevans undersøgt. I Ghana og Kenya blev børn og unge interviewet, hvis forældre var migreret for at arbejde. Professionelle, der havde erfaring med målgruppen, blev også interviewet. I Holland og Danmark blev der foretaget interviews med migranter fra Afrika syd for Sahara, hvis børn fortsat boede i hjemlandet, samt ledere af lokale communities som f.eks. kirker og civilsamfundsorganisationer.

Hvem deltog i projektet?

Marie Nørredam (projektleder), Morten Skovdal og Mathilde C. Boye. Projektet og ansøgningen blev lavet i samarbejde med Academic Medical Centre på University of Amsterdam, African Population and Health Centre i Kenya, Regional Institute for Population Studies på University of Ghana og afdeling for global sundhed på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Hvem har bevilliget midler til projektet?

Første stadie var finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede 1. februar 2021, og det forberedende stadie var afsluttet sommeren 2021.  

Kontaktperson

Marie Louise Nørredam, mano@sund.ku.dk