Forbedring af diversitets sensitivitet i sundhedsvæsnet – uddannelse af sundhedsprofessionelle (IMPRODISE)

Formålet med projektet var at medvirke til at imødekomme de sundhedsrelaterede udfordringer i et mere mangfoldigt Europa, og derved forbedre sundhedspersonalets evne til at levere diversitets sensitive sundhedsydelser til alle patienter og bidrage til at tackle uligheder i sundhed mellem forskellige etniske grupper. For at nå dette mål blev tre parallelle indsatser med fokus på både præ-graduat og post-graduat uddannelse af læger igangsat. Indsats 1, som var et Delphi studie, skulle bidrage til at kvalificere udviklingen af et online kursus for færdiguddannede læger. Indsats to var rettet mod underviserne ved lægeuddannelsen, som blev tilbudt et kursus på fire timer i diversitet kompetencer. Indsats tre fokuserede på at afdække muligheder og udfordring i forhold til at implementere diversitets kompetencer i curriculum for medicinuddannelsen ved Københavns Universitet, ved gennemførelse af fokusgruppe interviews med studerende, nyuddannede læger og kursusledere.

Resultater

Resultaterne er og vil blive publiceret i fire artikler. Find den første artikel her, hvori Delphi-panelet

rangerer en række kerne kompetencer for sundhedsprofessionelle, når det kommer til at levere diversitets sensitive sundhedsydelser, hvilket kan bruges til at kvalificere kurser for sundhedsprofessionelle. Nogle af de højst prioriterede kompetencer er empati, respekt, viden om

sociale determinanter for sundhed, opmærksom, lytning og observation samt at være i stand til at arbejde professionelt med tolke.

Hvem deltog i projektet?

Projektet blev gennemført som et samarbejde mellem Ghent Universitet, Heidelberg Universitets Hospital og Indvandrermedicinsk klinik, Hvidovre Hospital og Københavns Universitet. Janne Sørensen, projektleder, havde ansvaret for gennemførelsen af projektet sammen med Marie Nørredam og Allan Krasnik.

Hvem bevilligede midler til projektet?

Projektet er finansieret af EIT Health

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede januar 2020 og blev afsluttet december 2020

Kontaktperson