Ikke uden min familie

Formålet med dette forskningsprojekt var at udbygge eksisterende viden om, hvordan familiespecifikke karakteristika interagerer med flygtningerelaterede politikker og påvirker den efterfølgende integration af flygtningebørn og –voksne.

 

Projektet undersøgte nogle af langtidskonsekvenserne, som lang ventetid på en asylafgørelse kan have, på genbosatte flygtninges mentale helbred og arbejdsmarkedstilknytning. Derudover blev sammenhængen mellem flygtningefædres ventetid på familiesammenføring og deres risiko for at blive diagnosticeret med en psykisk lidelse undersøgt. 

 

Projektet baserede sig på data fra Udlændingestyrelsen sammenkoblet med data fra Danmarks Statistik.

 

Resultater

En ventetid på en asylafgørelse på mere end et år for genbosatte flygtninge var associeret med en forhøjet risiko for udvikle en psykisk lidelse. Fædre, der venter på deres ægtefælle og børn, har en højere risiko for at udvikle en psykisk lidelse. Risikoen stiger, jo længere tid familien er adskilt.

Lande, der modtager flygtninge, skal være opmærksomme på lang ventetid på en asylafgørelse og lang ventetid på familiesammenføring kan have negative mentale konsekvenser.

 

Publikationer

Waiting for family reunification and the risk of mental disorders among refugee fathers: a 24-year longitudinal cohort study from Denmark

 

Prolonged periods of waiting for an asylum decision and the risk of psychiatric diagnoses: a 22-year longitudinal cohort study from Denmark

 

Hvem deltog i projektet?

Projektet udgjorde kernen i Camilla Hvidtfeldts ph.d. Vejledere var professor Marie Nørredam (Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, KU), lektor, Jørgen Holm Petersen (Sektion for Biostatistik, KU) og forskningsleder Eskil Heinesen, forskningsenheden ROCKWOOL Foundation.

 

Hvem bevilligede midler til projektet?

Projektet blev finansieret af ROCKWOOL Foundation Research Unit.

 

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede i august 2017 og sluttede i december 2020.

Kontaktperson

Camilla Hvidtfeldt, ch@rff.dk