Hjerterehabilitering blandt indvandrere

Projektet, som blev varetaget af sygeplejerske og ph.d. –studerende, Hanne Winther Frederiksen, var et samarbejdsprojekt mellem MESU, Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Professionshøjskole (tidligere Professionshøjskolen UCC), Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) ved Syddansk Universitet samt Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus Universitet.

Der er evidens for, at deltagelse i hjerterehabilitering reducerer dødelighed, nedsætter risiko for genindlæggelser og forbedrer livskvaliteten hos patienter med iskæmisk hjertesygdom. Imidlertid har studier i den generelle befolkning vist, at deltagelse i hjerterehabilitering er uhensigtsmæssig lav, især blandt enlige, kvinder, ældre og mennesker som er uden for arbejdsmarkedet. Vi ved endnu ikke, hvordan indvandrere i Danmark deltager, men generelt ved vi, at der kan være adskillige barrierer for nogle indvandreres brug af sundhedssystemet. Barrierer som kan være knyttet til sprog og kendskab til det danske system, men også generelle socioøkonomiske barrierer som uddannelse, økonomi og social støtte.

Formålet med projektet var at opnå viden om, hvordan og hvorfor patienter med indvandrerbaggrund, som havde været indlagt med iskæmisk hjertesygdom, deltog i hjerterehabilitering. Denne viden blev opnået dels gennem registerstudier, som undersøgte deltagelsesmønstre for indvandrere sammenlignet med danskfødte, og sammenhænge mellem brug af hjerterehabilitering og helbredsrelaterede og socioøkonomiske faktorer. Patientperspektivet på hjerterehabilitering blev belyst i et kvalitativt interviewstudie

Hvad var hovedresultaterne?

Resultaterne fra projektet er fremlagt i to artikler:

Frederiksen HW, Zwisler AD, Johnsen SP, Öztürk B, Lindhardt T, Norredam M. Differences in initiation and discontinuation of preventive medications and use of non-pharmacological interventions after acute coronary syndrome among migrants and Danish-born. Eur Heart J. 2018;39(25):2356-2364. doi:10.1093/eurheartj/ehy227

Frederiksen HW, Zwisler AD, Johnsen SP, Öztürk B, Lindhardt T, Norredam M. Education of Migrant and Nonmigrant Patients Is Associated With Initiation and Discontinuation of Preventive Medications for Acute Coronary Syndrome. J Am Heart Assoc. 2019;8(11):e009528. doi:10.1161/JAHA.118.009528

Hvem deltog i projektet?

Projektet blev udført af sygeplejerske og Ph.d.-studerende Hanne Winther Frederiksen og var et samarbejde mellem MESU, Københavns Universitet, Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Professionshøjskole, Videnscenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) ved Syddansk Universitet samt Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus Universitet.

Vejledergruppen bestod af hovedvejleder lektor Marie Nørredam (MESU, KU) samt seniorforsker Tove Lindhardt (Medicinsk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital) og professor Ann-Dorthe Zwisler (REHPA, SDU).

Hvem bevilligede midler til projektet?

Projektet er støttet økonomisk af Region Hovedstaden, Professionshøjskolen UCC samt Hjerteforeningen.

Forventet start og slutdato:

Projektet blev afsluttet i marts 2018.

Kontaktperson

Marie Nørredam, mano@sund.ku.dk.