Forbedring af sundhed og trivsel blandt gravide udokumenterede migranter og deres børn i Danmark

Formålet med projektet var at tilvejebringe viden om sundhed og sundhedssøgende adfærd blandt gravide udokumenterede migranter og deres børn i Danmark. Der eksisterer, på nuværende tidspunkt, meget lidt forskning vedrørende dette emne og hvorledes gruppen påvirkes af at have begrænset adgang til sundhedsydelser samt af deres levevilkår i øvrigt.

Studiet var baseret på data fra Røde Kors Sundhedsklinik for Udokumenterede Migranter, interviews med gravide kvinder og mødre samt journaldata fra danske fødeafdelinger.

Et dybere kendskab til de gravide og børnenes sundhed, deres sundhedssøgende adfærd samt bevæggrunde skal bruges til optimere sundheden i denne yderst sårbare gruppe, der på nuværende tidspunkt ikke synes at deltage tilstrækkeligt i de sundhedsfremmende tilbud, der er tilgængelige.

 

Resultater

En fjerdedel af studiepopulationen, der bestod af 679 gravide kvinder fra 78 forskellige lande, besøgte sundhedsklinikken for at afbryde graviditeten. De gravide udokumenterede migrationer havde få medicinske komplikationer og besøgte hovedsageligt klinikken for svangreomsorg. Næsten halvdelen af studiepopulationen havde et sent første besøg til svangrekonsultationer, og størstedelen fik ikke det anbefalede antal svangrekonsultationer. Disse resultater taler for at overveje om sundhedsydelser til gravide udokumenterede migranter brude være formelt tilgængelige og gratis.

 

Publikationer

“No papers. No doctor”: undocumented immigrant women’s access to maternity care services in Denmark

 “No Papers. No Doctor”: A Qualitative Study of Access to Maternity Care Services for Undocumented Immigrant Women in Denmark

Demographic characteristics, medical needs and utilisation of antenatal care among pregnant undocumented migrants living in Denmark between 2011 and 2017

 

Hvem deltog i projektet?

Projektet blev udført af jordemoder Julia Kadin Funge og videnskabelig assistent Mathilde Boye samt projektleder Marie Nørredam. Projektet var i samarbejde med Dansk Røde Kors, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) samt Københavns Professionshøjskole.

 

Hvem bevilligede midler til projektet?

Projektet er finansieret af Oak Foundation Denmark og Rockwool fonden.

 

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede januar 2018 og sluttede marts 2020.

Kontaktperson

Mathilde C. Boye, mcb@sund.ku.dk