Kulturel kompetence på medicinstudiet (C2ME)

Projektet C2ME havde til formål at udvikle en overordnet politik for implementering af kulturelle kompetencer (KK) i uddannelsen af undervisere på medicinstudiet og de pædagogiske ledere samt at få indarbejdet KK i pensum. C2ME var inddelt i 6 work packages og havde 13 partnere fra 12 lande (12 EU + 1 US), hvor Academic Medical Centre, University of Amsterdam var den koordinerende partner.

MESU havde ansvaret for WP3, hvis hovedformål var at udvikle et sæt af vejledende retningslinjer som kan benyttes af hovedaktører (prodekan for uddannelse, studieledere m.fl.) i forbindelse med implementeringen af KK i pensum ved medicinuddannelserne. Arbejdet indbefattede udviklingen af et spørgeskema, som kan bruges til at vurdere mulige mangler og mulighed for gennemførsel af hovedaktørernes politik for implementering af KK i pensum. Spørgeskemaet blev efterfølgende sendt til alle partnere og på baggrunden af de indsamlede data, blev de vejledende retningslinjer udviklet.

Hvad var hovedresultaterne?

Studiet viste, at der generelt er plads til forbedring i forhold til KK i europæiske medicinuddannelser. For eksempel bliver underviserne på de fleste medicinuddannelser ikke undervist i KK, og der bruges få ressourcer på initiativer, der relaterer til sig til KK. Endvidere, anerkender de fleste medicinuddannelser, at undervisningen, som de studerende modtager i KK, ikke er tilstrækkelig i forhold til det fremtidig arbejde i sundhedsvæsenet. Derudover, viste spørgeskemaet, at 60 % af underviserne føler sig klædt på til at undervise i KK, og omkring 70 % er interesseret i at modtage træning i forskellige KK-elementer. Omkring 75 % af underviserne i spørgeskemaet finder det vigtigt at inkludere KK i pensum. De to artikler kan findes her

Hvem deltog i projektet?

13 partnere fra 12 lande (12 EU + 1 US) var involveret i projektet, og Academic Medical Centre, University of Amsterdam var koordinator. Fra MESU deltog Janne Sørensen, Allan Krasnik og Marie Nørredam.

Hvem bevilligede midler til projektet?

Projektet blev finansieret af EACEA Erasmus Lifelong Learning Program.

Forventet start og slutdato:

Projektet blev gennemført i perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2015.

Kontaktperson

Janne Sørensen, jans@sund.ku.dk