Effekten af etnicitet og migration på risikoen for blodforgiftning, antibiotikaresistens og dødeligheden efter blodforgiftning: et registerbaseret kohortestudie

Projektet havde til formål at undersøge forekomsten af og dødeligheden af blodforgiftninger blandt indvandrere sammenlignet med danskfødte.

Vi undersøgte følgende spørgsmål:

Hvilken betydning har etnicitet og migrationshistorie på forekomsten af blodforgiftninger? Er der variationer i bakterie type blandt indvandrere sammenlignet med danskfødte?

Hvilken betydning har etnicitet og migrationshistorie på forekomsten af multiresistente bakterier i blod blandt indvandrere sammenlignet med danskfødte?

Hvilken betydning har etnicitet og migrationshistorie på dødeligheden efter blodforgiftning?

Vi ønskede herved at opnå en bedre forståelse af forskelle i blodforgiftninger mellem indvandrere og danskfødte. Vi forventede at kunne identificere risikogrupper og derved medvirke til mere målrettet forebyggelse og behandling og dermed være med til at reducere den sociale og sundhedsmæssige ulighed.

Hvad var hovedresultaterne?

Sårbarhed over for blodforgiftning varierer alt efter migrantstatus. Flygtninge havde generelt en højere risiko for blodforgiftning. Både flygtninge og familiesammenført migranter havde en højere risiko for Gram-negativ blodforgiftning sammenlignet med danskfødte individer. Ligeledes havde migranter for Sydøst Asien og stillehavsområdet en højere risiko for blodforgiftning sammenlignet med danskfødte personer. 

Artiklen kan findes her

Hvem deltog i projektet?

Projektet blev udført af Læge Rikke Thoft Nielsen under vejledning af lektor Marie Nørredam, Ledende overlæge Christian Østergaard, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital og Professor Henrik Carl Schønheyder Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Universitets Hospital.

Hvem bevilligede midler til projektet?

Hvidovre Hospital og Københavns Universitet.

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede marts 2017 og blev afsluttet juni 2022

Kontaktperson

Marie Nørredam, mano@sund.ku.dk