ApartTogether – et studie af COVID-19's indvirkning på migranter og flygtninge.

Formålet med studiet var at undersøge de sundhedsmæssige og psykosociale konsekvenser, som COVID-19-pandemien har haft for flygtninge og migranter globalt. Projektet havde et særligt fokus på asylansøgere, udokumenterede migranter og nyligt ankomne migranter.

Projektets mål blev opnået gennem et spørgeskema bestående af 32 spørgsmål, formuleret i et simpelt og tilgængeligt sprog og oversat til 37 forskellige sprog, således at spørgeskemaet via telefoner eller andre håndholdte devices kunne udfyldes hurtigt og nemt af deltagere med forskellige baggrunde. Spørgsmålene dækkede over socio-demografiske forhold, COVID-19 og målene daglige stressfaktorer, psykisk og social trivsel, stigmatisering og coping. Kvalitative interviews blev også udført. Rekruttering af deltagere skete gennem organisationer og institutioner, der arbejder med migranter og flygtninge, samt gennem en online kampagne via forskellige sociale medier.

For mere information: www.aparttogetherstudy.org

Hvad var hovedresultaterne?

Projektet udmundede i en rapport som kan læses her

De fleste flygtninge og migranter fulgte sikkerhedsforanstaltningerne mod COVID-19. 50% af de adspurgte på tværs af kloden angav, at COVID-19 i højere grad fik dem til at føle sig deprimerede, ængstelige og ensomme og øgede bekymring. 1 ud af 5 adspurgte øgede også deres forbrug af alkohol og stoffer. Migranter og flygtninge, der boede på gaden, i usikre boligforhold eller i asylcentre var også i højere risiko for at opleve mentale sundhedsproblemer i kølvandet af COVID-19-pandemien. Flygtninge og migranter, der deltog i undersøgelsen, rapporterede, at den største indvirkning af pandemien var deres adgang til arbejde, sikkerhed og økonomiske midler.

Hvem deltog i projektet?

ApartTogether er et samarbejde mellem World Health Organization og et konsortium af forskningsinstitutioner ledet af Ghent University og Københavns Universitet.

Hvem bevilligede midler til projektet?

European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme

Forventet start- og slutdato:

Projektet startede 1. april 2020 og afsluttede 1. april 2021.

Kontaktperson

Nina Langer Primdahl, nina.primdahl@sund.ku.dk