Sundhedsvæsenet – MESU, Københavns Universitet

Dansk > Forskning > Sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet

MESU stiller skarpt på sundhedsmæssige problemstillinger blandt migranter og etniske minoriteter i en bred vifte af grupper med forskellig migrantstatus, etnisk baggrund, alder, køn og andre karakteristika relateret til sundhed og velfærd.

Migranters formelle status spiller en afgørende rolle for deres ret til og adgang til sundhedsydelser: Udokumenterede migranter har meget begrænsede rettigheder, migranter med opholdstilladelse har generelt de samme rettigheder som andre borgere, mens asylansøgere har færre rettigheder. MESU studerer forskellige politikker, juridiske rammer og praksisser samt, hvordan disse påvirker migranters sundhedsstatus og adgang til sundhedsydelser. Desuden er MESU interesseret i, hvordan sundhed, integration og velfærd varierer mellem forskellige migrantgrupper såsom arbejdsmigranter, flygtninge og familiesammenførte. 

Etnicitet og oprindelsesland har ofte betydning for sundhed, opfattelser af sundhed, sundhedsadfærd og brugen af sundhedstjenester.  Disse faktorer er derfor centrale i mange af MESUs projekter. Især sårbare grupper er i fokus – eksempelvis børn og uledsagede mindreårige, gravide kvinder, migranter med mentale lidelser og kroniske sygdomme samt ældre. I forskningen har MESU særligt fokus på samspillet mellem forskellige karakteristika ved migrantgrupper og etniske minoritetsgrupper.

Publikationer