Sundhed, sygdom og dødelighed – MESU, Københavns Universitet

Dansk > Forskning > Sundhed, sygdom og død...

Sundhed, sygdom og dødelighed

Inden for forskningsfeltet sundhed, sygdom og dødelighed fokuserer MESU på epidemiologisk forskning i forskellige sygdomsudfald, både specifikke somatiske og psykiske sygdomme, samt all-cause og årsagsspecifik dødelighed.

Vi bruger de unikke muligheder, der er i Danmark, til at lave national, registerbaseret forskning af høj kvalitet. Sammen med Danmarks Statistik har vi skabt forskellige kohorter af både voksne migranter og migrantbørn, som vi kan følge frem i tiden.

Derudover arbejder vi med spørgeskemadata, særligt i forhold til selvvurderet helbred og symptomer på psykisk sundhed. I de tilfælde det er muligt, har vores forskning et internationalt, komparativt perspektiv.

I vores projekter undersøger vi, hvordan faktorerne etnicitet, migrantstatus og socioøkonomisk position, og samspillet mellem dem, er determinanter for sundheds-, sygdoms- og dødelighedsspecifikke udfald. 

Publikationer