Forebyggelse og sundhedsfremme – MESU, Københavns Universitet

Dansk > Forskning > Forebyggelse og sundhe...

 

Forebyggelse og Sundhedsfremme

MESU bidrager med forskning og viden indenfor sundhedsfremme og forebyggelse blandt migranter og etniske minoriteter.

Grundet migrations historie, juridiske omstændigheder under asylansøgningsprocessen, sproglige og kulturelle forskelle samt det at være ”ny” i velfærdstaten, har migranter og etniske minoriteter muligvis brug for særligt rettede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Derfor vedrører vores forskning undersøgelse og vurdering af eksisterende sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, såvel som design og afprøvelse af nye tiltag.

Målet med sundhedsfremme er, at styrke individer i at opnå kontrol over deres egen evne til at forbedre deres sundhed og velbefindende. Sundhedsfremme er ikke kun rettet mod individer, men også imod sociale og miljømæssige domæner der influerer individets mulighed for at opnå et godt helbred.

Forebyggelse af sygdom og dårligt helbred vedrører vaccinationer, screeningsprogrammer, kontrol af risikofaktorer, og støtte således at individer kan håndtere eksisterende helbredsproblemer igennem for eksempel rehabilitering og programmer til håndtering af kroniske sygdomme.

MESU´s forskning dækker sundhedsfremme og forebyggelse blandt migranter og etniske minoriteter igennem hele livet. Fra sund livsstil og deltagelse i vaccinations programmer bland migrant børn, til opfattelsen af det danske sundhedsvæsen blandt den aldrende befolkning.

 

Læs mere om MESU´s forskning om sundhedsfremme og forebyggelse:

Publikationer