Specifikke migrant grupper – MESU, Københavns Universitet

Dansk > Forskning > Specifikke migrant gru...

Specifikke migrant grupper

MESUs forskning i sundhedstjenester fokuserer primært på migranters adgang til, brug af og udbytte af sundhedsydelser. Da migranters formelle status har stor betydning for deres rettigheder og adgang til sundhedsydelser, er vi i vores forskning især interesserede i at undersøge dette i forskellige migrantgrupper med særligt fokus på etnisk ulighed.

Vi udfører studier, der undersøger, hvordan sociale faktorer, sundhedspolitikker, organisationers strukturer og processer, medicinsk teknologi og innovation, sundhedspersonalets holdninger og personlige adfærd samt selvvurderede behov har betydning for brugen af sundhedsydelser, men også for effekten af indsatsen på sundhedstilstanden og kvaliteten af sundhedstjenester. Forskningen har nationalt såvel som internationalt og komparativt perspektiv. 

Studierne udføres ved anvendelse af kvantitative metoder såsom epidemiologiske studier baseret på survey- og registerdata samt journaler, policyanalyser, kvalitative metoder og interventionsstudier. Ofte anvender vi en tværfaglig tilgang.

Publikationer