MESU ph.d.-kursus – MESU, Københavns Universitet

Dansk > Arrangementer > Arkiv 2015 > MESU ph.d.-kursus

MESU ph.d.-kursus

En generel introduktion til teorier og metoder i migrations- og sundhedsforskningen

Ph.d.-kurset afholdes 25.-27. november 2015 i samarbejde med Amsterdam Medical Center, University of Amsterdam. 

Formålet med dette ph.d.-kursus er at give deltagerne en interesse for migration, etnicitet og sundhed samt en generel introduktion til teorier og metoder inden for dette forskningsfelt. Koncepterne migration og etnicitet og deres indbyrdes forhold defineres; ligeledes bliver den komplekse kausale mekanisme bag effekten af migration og etnicitet på sundhed og adgang til sundhedsydelser. Ydermere adresseres metodologiske udfordringer, herunder kategorisering af etnicitet, og styrker og svagheder ved forskellige studiedesigns. 

Deltagere: 12 -20 personer
Sprog:
Engelsk
Form:
 Forelæsninger og gruppearbejde
Kursusansvarlig:
Marie Nørredam, Dr., Ph.d.
Undervisere:
Professor Karien Stronks, Amsterdam City University; Lektor Marie Nørredam mano@sund.ku.dk, Professor Allan Krasnik alk@sund.ku.dk, Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) med flere.

Klik her for mere information og tilmelding.