Allan Krasnik

Allan Krasnik

Professor emeritus

Medlem af:

   

  Uddannelse

   - 1984: Speciallæge i samfundsmedicin/administrativ medicin.

   - 1978: Tilladelse til selvstændigt virke som læge.

   - 1976: Lic.med. (ph.d.), Københavns Universitet.

   - 1973: Master of Public Health, Hadassah Medical School, Hebrew University, Jerusalem.

   - 1971: Cand.med., Københavns Universitet.

  Udvalgte kurser

   - 1994: Kursus i epidemiologisk studiedesign og multivariable analyser, v/Kenneth Rothman og Stanley Lemeshow, Institut for Epidemiologi og Social Medicin, Aarhus Universitet.

   - 1992-93: Kursus i skalavalidering og interobservatørvariation, Statistisk Forskningsenhed, Københavns Universitet.

   - 1986: Kursus i epidemiologi, v/Kenneth Rothman, Harvard University, Dansk Selskab for Social og Administrativ Medicin.

   - 1983-1984: Kursus i sundhedsøkonomi, Dansk Selskab for Social og Administrativ Medicin og Dansk Sygehus Institut

   - 1982: Kursus i epidemiologiske analyser, v/professor Miettinen, Harvard University, Dansk Selskab for Social Medicin 

   - 1980: Teoretisk kursus i almen medicin, Københavns Universitet.

   - 1979-1980: Kursus i samfundsmedicin, Sundhedsstyrelsen.

   - 1978: Kursus i overlevelsesstatistik, Statistisk Forskningsenhed, Københavns Universitet. 

   - 1975: Pædagogisk grundkursus, Institut for Anvendt Universitetspædagogik, Københavns Universitet.

   - 1972-1973: Course of Public Health and Social Medicine (Master of Public Health), Hebrew University - Hadassah Medical School, Israel.

   - 1971: Kursus i tropemedicin, IMCC og Hygiejnisk Institut, Københavns Universitet.

   

  Ansættelser

   - 1997-: Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

   - 1995-: Professor, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet.

   - 1992-1994: Embedslæge, Stadslægen i København.

   - 1988-1994: Redaktør, Nordisk Medicin.

   - 1986-1992:  Lektor, Institut for Social Medicin, Københavns Universitet.

   - 1988-1990: Forskningsleder for projekt vedrørende honoreringssystemet i København.

   - 1982-1986: Forskningsleder for Billundprojektet (evaluering af Lægernes Hus).

   - 1981-1986: Fagleder, Dansk Sygehus Institut.

   - 1980-1994: Redaktør, Ugeskrift for Læger. 

   - 1979-1981: Assisterende læge, Sundhedsstyrelsen. Den primære sundhedstjeneste som arbejdsområde.

   - 1974-1980: Forskningsleder for Næstvedprojektet (lokalsamfundsmedicin i den primære sundhedstjeneste).

   - 1971-1979: Diverse ansættelser som reservelæge ved afdelinger for intern medicin, kirurgi, psykiatri og gynækologi/obstetrik på københavnske hospitaler (i alt 2 år) samt ansættelser som forskningsstipendiat ved Institut for Social Medicin, Københavns Universitet.

   

  Øvrigt

  - 2015-: Medlem af bestyrelsen for Dignity 

  - 2011-: Formand for Sektionen Migration, Etnicitet og Sundhed i European Public Health Association (EUPHA).

   - 2009-2016: Centerleder for Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU), Københavns Universitet.

   - 2009-2015: Medlem af styregruppen og programleder i Center for Sund Aldring (CESA) ved Københavns Universitet

   - 2007-2011: Medlem af styregruppen for Migrationsinitiativet ved Københavns Universitet

   - 2004-2009: Studieleder for Master of Public Health uddannelsen, Københavns Universitet

   - 2004-2010: Formand for bestyrelsen for Forskerskolen i Folkesundhedsvidenskab

   - 2002: Medlem af Peer Reveiw panel ifm med ASPHER review af public health uddannelser i Europa

   - 1997-2003: Institutleder ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

  ID: 6930